Uppsägning

Om du vill säga upp din lägenhet eller lokal så fyller du bara i sista sidan på ditt hyreskontrakt och lämnar in det till vårt vaktmästeri på Lomtjärnvägen 1. Du kan även posta det till NorsjöBo, Lomtjärnvägen 1, 935 31 Norsjö.

Uppsägning måste vara skriftlig för att gälla. Det räcker inte att ringa och säga till.

Uppsägningstiden är alltid 3 månader räknat från den 1:a i nästkommande månad.