Om oss

NorsjöBos mål är att hålla Norsjö levande. Det gör vi genom att hyra ut så många affärslokaler i centrum som möjligt och genom att tillhandahålla lägenheter som alla kan trivas och bo länge i.

 

Vi eftersträvar ett gott samarbete med våra hyresgäster och har gärna en dialog om hur du vill att ditt boende ska se ut. Vi vill att du ska trivas.

 

Vaktmästarna har sitt kontor i kvartersgården på Lomtjärnvägen 1. Finns ingen där så är de ute och jobbar med löpande underhåll i lägenheterna. 

 

Vi har också satt upp miljömål som vi jobbar mot. Det innebär bland annat att vi byter ut gamla belysningsarmaturer i gemensamma utrymmen mot moderna, energisnåla som tänds och släcks med sensorer. Vi ser över ventilation och fönsterisolering så att dessa håller rätt standard. Detta arbete kommer att pågå tills det är klart, därefter fortsätter vi med andra energibesparande åtgärder.

 

Vi utför snöröjning och sandning själva och har till vårt förfogande egna gräsklippare och traktorer.

 

Under sommarhalvåret utför vi renoveringar utomhus när vi har uppehåll i gräsklippningen. Det kan till exempel vara ommålning av husfasader, garage och carportar.