Internet

Vi har Bredband i alla våra fastigheter. Du väljer själv om du vill ansluta dig till Internet och vilken bredbandsleverantör du vill ha.

Norsjö kommun har lämnat sin roll som tjänsteleverantör i datanäten och överlåtit den funktionen till privata företag. Norsjö kommun äger fortfarande näten och svarar för drift och underhåll. 

Slutkunder ska alltid kontakta tjänsteleverantören vid beställning av nya abonnemang, flytt av abonnemang eller vid fel på tjänsten. 

Tjänsteleverantörerna har tecknat avtal med Norsjö kommun om att nyttja näten ut till slutkund och betalar för detta en nätavgift till Norsjö kommun.
 
Tjänsteleverantörerna erbjuder Internet och epost och IP-telefoni. Kunden sluter avtal med tjänsteleverantören och får en faktura som förutom tjänsten även omfattar nätavgiften som leverantören sedan betalar vidare till Norsjö kommun.
 
Abonnemang för tjänsterna Internet, epost och IP-telefoni kan beställas från någon av leverantörerna Alltele, CRW eller T3. (Brinet har sålt sin verksamhet till Alltele)
 
Abonnemang kan kopplas upp med några dagars leveranstid. När abonnemang är klart levererar tjänsteleverantören tjänsten och tar betalt av kunden. Tjänsteleverantören ger också kundsupport, tar emot felanmälan och anmälan om flytt.

Ange namn, adress och lägenhetsnummer vid nybeställning.

Kontaktuppgifter till tjänsteleverantörer:
Alltele  www.alltele.se 
0910 - 79 80 00

CRW www.crw.se  
0771 - 27 92 79

T3 www.t3.se 
090 - 12 93 00