Parkering och biltrafik

De flesta av våra lägenheter har en tillhörande parkeringsplats, carport eller garage. Detta ser lite olika ut inom våra bostadsområden. 

Det finns även några besöksparkeringar på varje område.

Tänk på att endast parkera på anvisade platser då en felparkerad bil kan begränsa framkomligheten för till exempel snöröjningsfordon, taxi, ambulans eller andra utryckningsfordon.

Vi samarbetar sedan januari 2016 med Q-park. Bilar får inte stå framför portar eller mellan hus där det inte finns parkeringsplatser. Besöksparkeringar är bara till för besökare. Ev. bot kostar 250 kr.

Mer detaljerad information om Q-park  finns här:
https://www.q-park.se/parkering/parkeringsguiden/tabid/2155/language/sv-se/default.aspx

Hyr man lägenhet av oss och har bil så måste man hyra en parkeringsplats. Med eller utan stolpe är valfritt. Ibland finns carport och garage att tillgå.