Styrelsen

NorsjöBos styrelse har det yttersta ansvaret för företagets verksamhet. Styrelseledamöter är Jörgen Andersson och Marlene Andersson. Carita Holmgren är suppleant.