Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut i andra hand måste du först ha hyresvärdens tillstånd.

 

Du är under hela perioden ansvarig för att andrahandshyresgästen betalar hyran. Skulle hen inte betala så blir du betalningsskyldig.

 

Du är ansvarig för att din andrahandshyresgäst inte stör sina grannar.

 

Om det skulle uppstå skador i din lägenheten blir du skyldig att betala.

 

Om du hyr ut din lägenhet i andra hand, får du ta bara ut en skälig hyra. Det brukar vara ungefär samma hyra som du själv betalar för lägenheten. Är lägenheten möblerad så kan du lägga på en mindre summa men inte mer än 10-15 % av hyran.

 

Uthyrning får endast ske under en kortare, begränsad tid.

 

Du får inte låna eller hyra ut din lägenhet utan tillstånd i mer än några veckor.

 

Du kan förlora ditt hyreskontrakt om du bryter mot någon av dessa regler.