Hyresinbetalning

Hyran måste betalas i förskott, varje månad, senast den sista i månaden.

Betalar du inte i tid kan du i värsta fall bli uppsagd från lägenheten. Om det skulle uppstå några problem så kontakta oss genast så försöker vi lösa det tillsammans.

Även om du inte skulle få några hyresavier från oss eller om din avi kommit bort så är du skyldig att betala din hyra i tid.

Har du frågor angående hyresinbetalningar så kontakta Malin på 073-091 58 60 eller malin.norsjobo@gmail.com.