GDPR den nya Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Syftet med GDPR är att säkerställa skyddet för fysiska personers personuppgifter. Så att varje enskild person får större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som regelverket för företagen blir detsamma om och när man bedriver verksamhet i flera EU-länder.

Enligt förordningen är personuppgifter all information om en identifierbar fysisk person. Förordningen skiljer mellan allmänna personuppgifter och känsliga personuppgifter.

NorsjöBo behandlar och sparar bara allmänna personuppgifter. Som Namn, Adress, Telefonnummer, Personnummer och E-postadress. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut hyresavier till dig eller nå dig vid behov genom att posta saker till dig, ringa till dig eller maila. Informationen används endast i samband med hyresavtal och hyresutskick och när vi behöver kontakta dig i något hyresärende. Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till tredje part.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar kring vår behandling av personuppgifter. Kontakta oss då gärna på 070-397 72 62 eller maila malin.norsjobo@gmail.com.