Aktuellt

2024 > 01

Årets hyres­förhandlingar är påbörjade.

Norsjöbo är medlem i branschorganisationen Fastighetsägarna som årligen förhandlar din hyra med Hyresgästföreningen. Förhandlingarna inför 2024 års hyror är nu påbörjade. Kanske funderar du på hur detta går till? Här kommer svar på några vanliga frågor vi brukar få.

Varför höjs hyran varje år?
Hyran ska täcka alla kostnader som uppstår för att äga och sköta om huset som du bor i, till exempel kostnader för räntor, renovering, städning, personal, sophämtning, el och vatten. Det senaste året har kostnaderna ökat markant. God förvaltning, skötsel och trygghet i våra bostadsområden är avgörande för att vi ska trivas i våra hem. Därför behöver även hyran höjas för att din hyresvärd framöver ska kunna underhålla och ta hand om huset som du bor i.

Hur fungerar en förhandling?
Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har uppdraget att förhandla hyrorna i ditt hus. Det finns lagar och regler som bestämmer hur det ska gå till. I år har Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges
Allmännytta kommit överens om vilka faktorer som ska ligga till grund för hyreshöjningen. Förhandlingen börjar med att någon av oss inleder förhandlingarna och presenterar ett förslag till höjning. Därefter pågår
förhandlingarna tills vi har kommit överens om ny hyra. Då skrivs ett avtal om hyreshöjningen och från vilket datum den gäller.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Ibland går det fort att komma överens om ny hyra, ibland tar det längre tid. Nytt för i år är att det finns en möjlighet att använda sig av en tvistelösning som infördes under 2023. Förhoppningsvis gör det att förhandlingarna inte drar ut på tiden och att du i god tid får besked om din nya hyra.

När får jag besked om min nya hyra?
När Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen kommit överens om den nya hyran får du information från din hyresvärd. Vanligtvis kommer informationen med dina hyresavier.

Fastighetsägarna är en branschorganisation med 15 000 fastighetsföretag som medlemmar. De arbetar för en väl fungerande hyresmarknad och en allmänt respekterad fastighetsbransch.

www.fastighetsagarna.se

Läs hela inlägget »

2024 > 01

Årets hyres­förhandlingar är påbörjade.

Norsjöbo är medlem i branschorganisationen Fastighetsägarna som årligen förhandlar din hyra med Hyresgästföreningen. Förhandlingarna inför 2024 års hyror är nu påbörjade. Kanske funderar du på hur detta går till? Här kommer svar på några vanliga frågor vi brukar få.

Varför höjs hyran varje år?
Hyran ska täcka alla kostnader som uppstår för att äga och sköta om huset som du bor i, till exempel kostnader för räntor, renovering, städning, personal, sophämtning, el och vatten. Det senaste året har kostnaderna ökat markant. God förvaltning, skötsel och trygghet i våra bostadsområden är avgörande för att vi ska trivas i våra hem. Därför behöver även hyran höjas för att din hyresvärd framöver ska kunna underhålla och ta hand om huset som du bor i.

Hur fungerar en förhandling?
Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har uppdraget att förhandla hyrorna i ditt hus. Det finns lagar och regler som bestämmer hur det ska gå till. I år har Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges
Allmännytta kommit överens om vilka faktorer som ska ligga till grund för hyreshöjningen. Förhandlingen börjar med att någon av oss inleder förhandlingarna och presenterar ett förslag till höjning. Därefter pågår
förhandlingarna tills vi har kommit överens om ny hyra. Då skrivs ett avtal om hyreshöjningen och från vilket datum den gäller.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Ibland går det fort att komma överens om ny hyra, ibland tar det längre tid. Nytt för i år är att det finns en möjlighet att använda sig av en tvistelösning som infördes under 2023. Förhoppningsvis gör det att förhandlingarna inte drar ut på tiden och att du i god tid får besked om din nya hyra.

När får jag besked om min nya hyra?
När Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen kommit överens om den nya hyran får du information från din hyresvärd. Vanligtvis kommer informationen med dina hyresavier.

Fastighetsägarna är en branschorganisation med 15 000 fastighetsföretag som medlemmar. De arbetar för en väl fungerande hyresmarknad och en allmänt respekterad fastighetsbransch.

www.fastighetsagarna.se

Läs hela inlägget »