Upplåsning av lägenheten

Har du blivit utelåst eller tappat din nyckel? 


Inträffar det under kontorstid ringer du någon av vaktmästarna. Händer det efter kontorstid ringer du 070-317 98 71.
 

För upplåsning efter kontorstid (kvällar och helger) tar vi ut en avgift på 500 kr. 
 

Ringer du själv direkt till en låssmed så får du betala hela kostnaden själv vilket kan kosta flera tusen kronor.
 

Om du inte har alla nycklar eller har förlorat en nyckel, måste vi byta lås och debitera för detta. Priset för en ny lägenhetscylinder följer SABOs riktprislista.