Kvartersgården

Kvartersgården är i första hand till för våra hyresgäster. Vem som helst kan ändå hyra lokalen och det gör att den nyttjas ganska frekvent och det tycker vi är trevligt. Om du vill hyra lokalen så skriver du upp dig på listan som finns i hallen och sedan hämtar du nyckeln i vaktmästeriet. Kom ihåg att städa noga efter dig och lämna lokalen som du vill hitta den. 

 

Från och med januari 2013 tar vi ut en avgift när du hyr kvartersgården. 

 

Söndag till torsdag kostar det 100 kr.

Fredag och lördag kostar det 250 kr.

Du som hyr är ansvarig för lokalen. Om du inte återlämnar nyckeln i tid, har sönder saker eller inte städar tillräckligt noga efter dig så kan du bli ersättningsskyldig. Och troligen får du inte hyra igen. Så ta hand om lokalen och lämna den som du själv vill hitta den.